- תכנון גינה ירושלמית -

גינה בהתהוות של אמריקאי

אשר רכש שטח אותנטי בירושלים.

הפרוייקט בוצע במשרד "מור אבידן"

1/6