top of page

- גינת חמד קטנה - 

גינה מאתגרת בדו משפחתי.

בחירת הצמחיה לאורך הכניסה, יצירת כניסה מרשימה שלווה פנימה.

אלמנט מים עם מפל סלעים, אזור ישיבה במתחם הגינון,

אבני מדרך ועשבונים סביבם, יצירת אזור מנגל

bottom of page