top of page

- תכנון עליית גג בכרכור -

עליית גג בבית פרטי. זוג + 2 שרצו להשמיש את עליית הגג

לטובת יחידה לילד הגדול ופינת משחקים משותפת.

תכנון החלל כולו שהיה Open Space, חלוקה לשני חדרים ותכנון חדר רחצה.

bottom of page