top of page

- תכנון גינה קטנה  | חצר קדמית -

גינה קדמית קטנה בדו משפחתי.

פינות חומד לישיבה בחוץ,

אלמנט מים שיוצר אוירה ורוגע מול פינות צמחיה פראית

bottom of page