top of page

הדמיות

ברגעים בהם המציאות עולה על דמיון, יש צורך ברגע של הכווונה.

כאן נכנסת לתמונה ההדמיה.

כלי המאפשר לי לתת לכם הצצה למציאות שתהיה,

לעצור רגע את ההפלגה בעולם הדמיון

ולהמחיש את המציאות העיצובית.

כך נוכל יחד לראות את המתוכנן, להוסיף, לשנות,

לגוון ולראות את המציאות כפי שהיא.

bottom of page